SBO Kameleon

Reigerlaan 9 3136 JJ Vlaardingen

  • Voorkant van SBO Kameleon
  • Besloten kleuterdeel

In het kort

Toelichting van de school

De Kameleon is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen uit de regio Vlaardingen. De Kameleon biedt kansen aan kinderen van 4 tot en met 13 jaar die een toelaatbaarheidsverklaring hebben ontvangen van het Samenwerkingsverband “Onderwijs Dat Past”.   Op onze school is ieder kind uniek en heeft het vele talenten. Plezier in leren en een veilige omgeving staan centraal. Wij geloven dat een open en duidelijke communicatie uiteindelijk de beste resultaten oplevert. Op onze school leren kinderen alleen, maar ook samen. Zorgzaam zijn voor een ander en rekening houden met elkaar vinden wij belangrijk. Deze kernwaarden vormen de basis voor ons onderwijs. Hier zijn wij trots op. Onze ambitie is om een belangrijke speler te worden in de regio als het gaat om het onderwijs aan kinderen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.   Onze kernwaarden zijn: Veiligheid, Communicatie, Zorgzaamheid en Samenwerking   De meeste kinderen bij ons op school zijn overgestapt van een reguliere basisschool naar De Kameleon. Wij hebben de ambitie om kinderen weer het plezier in school en in het leren en het vertrouwen in zichzelf terug te geven. Daarin vinden wij het belangrijk om met ouders samen te werken. De Kameleon wil kinderen leren hoe te leren. De school zal zich steeds meer ontwikkelen als specialisten in leren. Van ons mag u optimaal onderwijs verwachten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind is een talent
  • Veiligheid
  • Communicatie
  • Zorgzaamheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO Kameleon heeft de laatste schooljaren wat groei doorgemaakt.

Hoe de ontwikkeling in de toekomst zal zijn is nog niet te voorspellen.

Op het SBO verblijven meer jongens dan meisjes. Dit is op alle speciale basisscholen zo. Als het met jongens minder goed gaat op school zijn ze vaak in gedrag opstandiger. Daarom worden ze sneller op het SBO geplaatst.

De gegevens zijn van het ministerie(Bron)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

SBO Kameleon is heeft een rooster met 4 gelijke dagen en de woensdag is een korte dag. De tussenschoolse opvang wordt door de leerkrachten van de Kameleon gedaan. Voor het SBO is voor en naschoolse opvang niet verplicht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

SBO Kameleon werkt als school voor speciaal basisonderwijs in goede harmonie samen met de hier genoemde ketenpartners. Samen dragen wij zorg voor onze leerlingen. Waar extra zorg nodig is, kunnen wij direct beroep doen op onze ketenpartners.

Terug naar boven