Basisschool Sint Jozef

Tuinderslaantje 1 -3 3645 EX Vinkeveen

  • De oudervereniging trakteert op een patatje bij de afsluiting van een thema.
  • De samenwerking met de bibliotheek van Vinkeveen zorgt voor enthousiaste lezers in onze school.
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Met uitdagende activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen vergroten we de leerwaarde.
  • Door te werken met thema's vergroten we de interesse van de kinderen en zorgen we voor verbinding tussen de vakken.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van de Sint Jozefschool in Vinkeveen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoofd, hart en handen
  • De Vreedzame School
  • Samen leren, samen leven
  • Een toekomst met toekomst
  • Veel meer dan goed leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven