PCB de Schakel

Pijlstaartlaan 1 3645 GR Vinkeveen

  • Op de Schakel geloven we in goed en gedegen onderwijs. We zijn een kleinschalige, protestants christelijke school met een open karakter.
  • Door middel van informatietechnologie met hoogwaardig apparatuur houden we de lessen aantrekkelijk en interactief.
  • In 2013 is er een compleet nieuwe school gebouwd met veel licht, kleur en een lekker groot schoolplein. De school telt 120 leerlingen.
  • Op de Schakel geven we persoonlijke zorg en aandacht aan iedere leerling als individu. We komen per kind tegemoet aan de onderwijsbehoefte.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Per groep wordt er per basisvak een plan opgesteld waarin een streefdoel is opgenomen. Aan de hand van de CITO-resultaten evalueren we het streefdoel. De leerlingen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. De voorgang wordt meerdere keren per jaar besproken. Met behulp van methodetoetsen en observaties worden de resultaten tussen de rapportperiodes gemeten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Schakel verwijst de leerlingen naar hun mogelijkheden. In de persoonlijke gesprekken met de ouders en leerlingen worden de kansen duidelijk verwoord.

Het Voortgezet Onderwijs weet waar men aan toe is als zij een leerling van de Schakel ontvangen. 95% van de leerlingen maakt zijn/haar advies waar. Een mooi resultaat.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Samenvatting van de Inspectie uit het rapport van 3 april 2018

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar uitgevoerd bij het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Vinkeveen. We hebben onderzocht of het bestuur op zijn school zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.

Wat gaat goed? Het bestuur is sterk bij de school betrokken. Het wil alles doen om de leerlingen goed onderwijs te geven, wat over het algemeen ook lukt. Deze houding is er ook op de school. Het bestuur helpt de directeur en de leraren om keuzes te maken. Daarnaast weet het bestuur goed met geld om te gaan en wordt dit besteed aan het onderwijs.

Wat kan beter? Het bestuur is steeds planmatiger gaan werken. Toch kan het bestuur beter duidelijk maken wat het met de school binnen enkele jaren wil bereiken aan de hand van concrete doelen. En op welke manier het bestuur dit wil doen. De directeur en de leraren weten dan ook beter wat er van hen wordt verwacht en wat ze moeten (en kunnen) doen.

Wat moet beter? Het bestuur en de school die we onderzocht hebben voldoen aan de wet. Er zijn daarom geen onderdelen die vanuit de wettelijke eisen vragen om verbetering.

Terug naar boven