PCB de Schakel

Pijlstaartlaan 1 3645 GR Vinkeveen

  • Op de Schakel geloven we in goed en gedegen onderwijs. We zijn een kleinschalige, protestants christelijke school met een open karakter.
  • Door middel van informatietechnologie met hoogwaardig apparatuur houden we de lessen aantrekkelijk en interactief.
  • In 2013 is er een compleet nieuwe school gebouwd met veel licht, kleur en een lekker groot schoolplein. De school telt 120 leerlingen.
  • Op de Schakel geven we persoonlijke zorg en aandacht aan iedere leerling als individu. We komen per kind tegemoet aan de onderwijsbehoefte.

Het team

Toelichting van de school

De teamfoto die u ziet als u Scholen op de Kaart opent zegt meer dan alle grafieken: een gedreven groep mensen die met ziel en zaligheid aan het werk is met 'hun' leerlingen. De Schakel is blij dat ze jonge mensen in dienst hebben én mensen met veel ervaring; met elkaar vormen zij het team dat een uitstekende school neerzet en waar men trots op is.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wijze van vervanging bij compensatieverlof, ziekte, studieverlof en scholing:

Bij ziekte wordt de directeur zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Hij probeert een oplossing voor het ontstane probleem te vinden. De eerste dag dat een leerkracht ziek is, worden alle leerlingen op school opgevangen. Mocht het niet lukken om voor de dag erna een vervanger of een oplossing te vinden zullen de leerlingen van de betreffende leerkracht voor ten hoogste twee dagen naar huis worden gestuurd. Ouders zullen hiervan altijd van te voren op de hoogte worden gebracht. Langer dan twee dagen zal een groep niet thuisblijven. Mocht het probleem na twee dagen niet opgelost zijn, zal de directeur beslissen of een andere groep naar huis gaat. Deze beleidsmaatregel is vastgesteld na overleg met het bestuur en de medezeggenschapsraad. Gelukkig hoeven we deze maatregel eigenlijk nooit uit te voeren; we hopen dat dit zo blijft! Nascholing wordt zoveel mogelijk gepland na schooltijd. Valt een cursus toch onder schooltijd, dan proberen we een zo gunstig mogelijke oplossing te bedenken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We bieden onderwijs aan kinderen van vier tot 12 jaar. Dit doen we met een professioneel team dat zich blijft ontwikkelen.
We maken gebruik van moderne methodes en zetten ICT in ter ondersteuning van ons onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven