IKC Het Natuurrijk

Vilsterseweg 5 7734 PD Vilsteren

  • Schoolfoto van IKC Het Natuurrijk
  • Schoolfoto van IKC Het Natuurrijk
  • Schoolfoto van IKC Het Natuurrijk
  • Schoolfoto van IKC Het Natuurrijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer mogelijk wordt de duo-collega ingezet bij verlof of ziekte.

Is dit niet mogelijk dan maken we gebruik van de invallerspool van Catent.

Wanneer deze geen invallers kan leveren kijken we of groepen bij elkaar kunnen worden gezet. Dit heeft niet onze voorkeur, maar gezien de groepsaantallen is dat wel voor een dag, of hoogstens twee, op te vangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het Natuurrijk is een school die werkt vanuit het Onderwijs Anders principe.

De drie pijlers van Onderwijs Anders zijn:

  1. De inzet van personeel, het gaat om de vraag welke medewerkers een school nodig heeft.
  2. De organisatie van het onderwijs, het gaat om het organiseren van lesgeven (werken in units).
  3. De inrichting van de leeromgeving, het gaat erom een krachtige leeromgeving neer te zetten.

Het Natuurrijk denkt, organiseert en handelt vanuit de onderwijsbehoefte van kinderen, gekoppeld aan de talenten en mogelijkheden van teamleden. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In unit 1 zitten de jaargroepen 1 t/m 4. De lessen worden zo ingedeeld dat er voor ieder kind de kans is om er zo veel mogelijk profijt van te hebben en zich optimaal te ontwikkelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Natuurrijk is de enige school in het dorpje Vilsteren, gelegen op het Landgoed Vilsteren. Het is een kleine school en neemt een centrale plaats in binnen een hechte gemeenschap. Op onze school geven we passend onderwijs: onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden en talenten / de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In beginsel laten we ieder kind toe, maar soms is het beter dat een kind elders geplaatst wordt. De school staat voor eigentijds onderwijs en daarom werkt ons team voortdurend aan onderwijsvernieuwing en verandering volgens het Onderwijs Anders principe.

Vanuit Catent worden wij ondersteunt door het Expertiseteam. Er is een orthopedagoog verbonden aan onze school en zij kijkt met de intern begeleider en het team naar de zorgstructuur, de basiszorg en de specifieke zorg die kinderen nodig hebben.

Binnen het Expertiseteam zijn diverse specialisten werkzaam die, wanneer nodig, op korte termijn beschikbaar zijn om de leerkrachten of het kind te ondersteunen. Deze zijn dus niet wekelijks in de school aanwezig, maar hun expertise is altijd beschikbaar.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven