IKC Het Natuurrijk

Vilsterseweg 5 7734 PD Vilsteren

  • Schoolfoto van IKC Het Natuurrijk
  • Schoolfoto van IKC Het Natuurrijk
  • Schoolfoto van IKC Het Natuurrijk
  • Schoolfoto van IKC Het Natuurrijk

In het kort

Toelichting van de school

Het Natuurrijk is een unieke, kleinschalige basisschool. Wij zijn uniek, omdat wij op één locatie kinderopvang, BSO en een basisschool aanbieden waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich in een natuurrijke omgeving ontwikkelen. De school is gevestigd in de groene omgeving van Vilsteren en is gespecialiseerd in het geven van buitenonderwijs. Ons motto luidt dan ook: ‘Leren doen we buiten!’.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Empathie
  • Betrokkenheid
  • Veilig
  • Vertrouwen
  • Ambitie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Klein, maar fijn! Onze school, in al haar facetten, voelt voor alle kinderen veilig en vertrouwd. De kinderen zijn verdeeld over drie units. Er wordt groepsdoorbrekend gespeeld en geleerd. Dit kan omdat de leerkrachten oog hebben voor wat de kinderen nodig hebben en er zorg voor dragen dat zij dat ook aangeboden krijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
30
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven