Basisschool Op de Top

Vijlenberg 139 6294 AT Vijlen

Schoolfoto van Basisschool Op de Top

In het kort

Toelichting van de school

Wij hebben deze schoolpagina samengesteld om voor ouders, partners en andere belangstellenden een duidelijk beeld te schetsen over onze school. Wij streven naar een compacte weergave van deze informatie.

De verwijzingen naar uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de link: https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html.

Een goede communicatie vinden wij daarnaast erg belangrijk. Mochten onderdelen onduidelijk zijn, dan horen wij het graag. In een persoonlijk gesprek geven wij dan graag een nadere toelichting. We wensen u veel leesplezier.

Jordi Jaeqx en Sanne Bisscheroux

Directie BS Op de Top

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen verantwoordelijk
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Gedegen
  • Respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Begin schooljaar 2021-2022 telt onze school ± 126 leerlingen. Door de maandelijkse instroom van nieuwe leerlingen varieert dit aantal voortdurend. Onze leerlingen zijn verdeeld over vijf groepen: groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 6/7 en groep 7/8.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven