Basisschool 'de Vijfsprong'

Baarsjesweg 1 2141 VJ Vijfhuizen

Schoolfoto van Basisschool 'de Vijfsprong'

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hoe wordt de vervanging geregeld bij verlof van leerkrachten:

In volgorde:

  1. Vervanging vanuit de bovenschoolse vervangingspool.
  2. Vervanging door collega van de school die extra komt werken.
  3. Vervanging door leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent.
  4. Vervanging door stagiaire onder supervisie
  5. Leerlingen verdelen over de andere groepen.
  6. Leerlingen naar huis sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven