Basisschool 'de Vijfsprong'

Baarsjesweg 1 2141 VJ Vijfhuizen

Schoolfoto van Basisschool 'de Vijfsprong'

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouder, verzorger, belangstellende,

Dit SchoolVenster geeft u informatie over basisschool 'de Vijfsprong'. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school. Waar nodig en of wenselijk geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende periode verder uitgebreid.

Namens het team,

Ardy Henneman
directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 augustus is ICBS de Tweemaster gefuseerd met OBS de Waterwolf. Dit betekent dat er nog één basisschool is in ons dorp Vijfhuizen.

De school heeft een nieuwe naam gekregen 'De Vijfsprong'. Onze school telt op 01-10-2020   402 leerlingen verdeeld over 17 groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
400
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven