Laurentiushof

Kloosterstraat 1 5821 BA Vierlingsbeek

Schoolfoto van Laurentiushof

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van bs Laurentiushof.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Wilt u meer weten van de school dan verwijzen wij u naar onze website: www.laurentiushof.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden voorop
  • Met en van elkaar leren
  • Zicht op eigen leerproces
  • Talenten ontdekken
  • Leren op eigen niveau

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen veelal uit de dorpen Vierlingsbeek en Groeningen, onderdeel van gemeente Boxmeer en bestaat overwegend uit kinderen van autochtone afkomst en kenmerkt zich door een diversiteit aan achtergrond, sociale klasse en opleidingsniveau van de ouders.  De wegingsfactor voor de school, gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders, bedraagt 0.  

Bij ons op school krijgen de kinderen per vakgebied op niveau les. We spreken niet van achterstanden, doubleren of versnellen, maar aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven