Basisschool De Voorhof

De Looch 3 4133 DK Vianen (Utrecht)

  • Schoolfoto van Basisschool De Voorhof
  • Schoolfoto van Basisschool De Voorhof
  • Schoolfoto van Basisschool De Voorhof
  • Schoolfoto van Basisschool De Voorhof
  • Schoolfoto van Basisschool De Voorhof

In het kort

Toelichting van de school

"De Voorhof, beweegt en leert"

Op De Voorhof zijn wij trots op:
• nieuwe Parkschool in een groen park
• bewegend leermethode die centraal staat (balansborden, tribunes, fietsstoelen,  staand- en zittend werken, flexplekken, binnen- en buitenlessen)
• kanjertraining, onze sociaal emotionele methode
• leerlingenraad
• Engelse lessen die we van groep 1 t/m 8 aanbieden
• IPC methode, een onderzoekende, thematische manier van werken met 3D printer
• persoonlijke leerdoelen van de leerlingen
• kind-ouder-leerkracht gesprekken
• samenwerking met zorgcentrum Hof van Batenstein 
• plusklas (a Different Day) waar we leerlingen uitdagen die meer aankunnen
• extra ondersteuning die we geven aan leerlingen die dat nodig hebben
• chromebooks voor alle leerlingen én de nieuwste touchborden in de klassen

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Voorhof. De gegevens zijn afkomstig van de school, DUO en de Inspectie. De School geeft een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bewegend leren
  • Taakgerichtheid en rust
  • Sociale veiligheid
  • Keuzemogelijkheden
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school ligt midden in een groep park. Qua leerlingenaantal zijn wij de komende jaren een stabiele basisschool van rond de 260 leerlingen met gemiddeld 10 groepen. We werken sinds maart 2019 in een gloednieuw schoolgebouw, waarbij bewegend leren centraal staat. Zo hebben we balansborden, tribunes, fietsstoelen, staand- en zittend werkplekken, flexplekken). Lessen vinden bij ons binnen en buiten de school plaats. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
281
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven