Basisschool Akkerwinde

Berkenkamp 2 5434 PD Vianen (Noord-Brabant)

Schoolfoto van Basisschool Akkerwinde

In het kort

Toelichting van de school

Als enige basisschool in het dorp staat de Akkerwinde – niet zoals verwacht – in het centrum, maar aan de rand van Vianen. In het karakteristieke pand is niet alleen het basisonderwijs gevestigd, maar ook de peuterspeelzaal en het dorpshuis. Hierdoor is het een multifunctioneel gebouw geworden voor Vianen van jong tot oud.

De Akkerwinde heeft vijf groepen, waarvan een deel combinatiegroepen. Dit brengt met zich mee dat kinderen een grote mate van zelfstandigheid ontwikkelen. We werken met moderne methodes en maken gebruik van cmoderne hulpmiddelen. We gebruiken groepsplannen om het onderwijs passend te maken voor zoveel mogelijk leerlingen. We beseffen dat het werken in combinatiegroepen van sommige kinderen veel vergt, indien noodzakelijk gaan we samen met ouders op zoek naar de beste oplossingen.

Het teruglopen van het aantal kinderen in Vianen, houdt ook in dat het leerlingenaantal op onze school terugloopt. Hierdoor zullen wij steeds meer samen gaan werken met scholen in onze nabijheid.

In het algemeen kan gesteld worden dat ouders betrokken zijn bij allerlei uiteenlopende zaken op school. Een actieve ouderraad draagt daar wel meer dan één steentje aan bij. De Akkerwinde vindt het contact met ouders erg belangrijk; Ondanks ons bordes aan de ingang, houden we de drempel zo laag mogelijk en kunnen ouders steeds bij ons terecht!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven