Basisschool de Keg

Tinnegieterstraat 6 5801 RK Venray

Schoolfoto van Basisschool de Keg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de openbare jenaplanschool De Keg!

Onze school is één van de scholen van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio (SPOVenray). Alle scholen van de SPOV vinden het belangrijk om transparant te zijn over hun resultaten en andere gegevens zoals die op deze pagina worden weergegeven.

Het is natuurlijk van groot belang dat deze gegevens in de juiste context worden geplaatst. Cijfers alleen zijn immers onvolledig. Wij zijn van mening dat een school veel meer is dan de resultaten die op deze pagina staan vermeld. Daarom verwijzen we u graag naar onze website. Daar vertellen we u waar we als jenaplanschool voor staan, hoe we werken en waarom we dat zo doen. We zijn een school die volop in ontwikkeling is met de ambitie om als jenaplanschool kinderen echt te leren 'samenleven'. Daarvoor zijn veel vaardigheden nodig die we met elkaar laten groeien. Het kind zelf, de ouders en natuurlijk ook het personeel zijn eigenaar van ontwikkelingen op de Keg. Het eigenaarschap van het kind is hierin wezenlijk om ontwikkeling echt betekenis te geven.

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de school (info@dekeg.nl), of met de SPOVenray (bmt@spovenray.nl).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind als uitgangspunt
  • Mensenschool
  • Jenaplan
  • Goed voor Mekaar
  • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze kinderen komen uit de wijk Veltum, maar ook uit andere wijken van Venray.

Natuurlijk wil de school kinderen uit de directe omgeving begeleiden/stimuleren in hun ontwikkeling, maar ook kinderen van ouders die echt geloven in de kracht van Jenaplan kiezen voor de Keg.

We zien dat er steeds meer ouders ook uit andere wijken geïnteresseerd zijn in het onderscheidende concept van de Keg!

Met de profilering van de Keg verwachten we dat het aantal ouders dat bewust voor Jenaplan kiest, gaat toenemen.

Op de Keg komen kinderen met vele achtergronden. Hier zijn we trots op! 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door 't Nest Kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven