Basisschool de Krokodaris

Kiosk 13 5802 NP Venray

Schoolfoto van Basisschool de Krokodaris

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Basisschool De Krokodaris in Venray, op de website van Scholen op de Kaart/Vensters PO. Onze school is een van de scholen van de Stichting Primair Onderwijs Venray en Regio (SPOVenray). Alle scholen van de SPOV vinden het belangrijk om transparant te zijn over hun resultaten en andere gegevens zoals die op deze pagina worden weergegeven. Daarnaast vinden we het echter van groot belang dat deze gegevens in de juiste context worden geplaatst. Cijfers alleen zijn onvolledig als het gaat over de opbrengsten en het functioneren van de school. Wij zijn van mening dat een school veel meer is dan de resultaten die op deze pagina staan vermeld. Daarom willen wij u vragen onze website, www.krokodaris.one, te bezoeken. Op de website vertellen wij u waar wij als school voor staan en wat belangrijk is voor de interpretatie van de gegevens en de context waarin deze worden behaald. Natuurlijk bent u altijd welkom om onze school te bezoeken. Wij laten u graag onze school zien en de manier waarop wij het onderwijs op onze school organiseren.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven