Rudolf Steiner Educare

Zustersstraat 25 5914 XX Venlo

Schoolfoto van Rudolf Steiner Educare

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Rudolf Steiner Educare. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Bij Rudolf Steiner Educare gaat het om meer dan schoolprestaties. Naast de ontwikkeling van je verstand, vinden wij het net zo belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt en leert om zelfstandig bezig te zijn. Op een vrijeschool leer je hoofd, hart en handen te gebruiken. Op een vrijeschool leer je voor het leven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Antroposofische grondslag
  • Leerlijn-onderwjis
  • Ontwikkelingsvisie
  • Kunstzinnig onderwijs
  • Hoofd, hart, handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Rudolf Steiner Educare geeft onderwijs op antroposofische grondslag. Hierdoor komen onze kinderen niet direct uit de buurt maar ook vanuit andere regio's. We zijn de laatste jaren dermate gegroeid dat enkele klassen een wachtlijst hebben. Dit bemoeilijkt de zij-instroom. Echter kunnen nieuwe leerlingen van 4 jaar nog altijd een plekje krijgen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor verdere toelichting kunt u terecht op de site van de school:

https://rudolfsteinereducare.nl/ 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven