School aan de Vijver

Vijverhofstraat 2 5913 TV Venlo

Schoolfoto van School aan de Vijver

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt de vervanging ingevuld vanuit de vervangerspool van Stichting Fortior.

Via het administratiesysteem  "Clooser" wordt de vervangingsvraag en de beschikbare vervangers gematcht. 

In tweede instantie wordt binnen het eigen personeelsbestand gekeken wie de vervanging op zich kan nemen. Voorkeur gaat hierbij uit naar de duocollega.

Is vervanging echt niet te regelen dan wordt de groep voor betreffende dag opgesplitst. 

In het uiterste geval zal een groep de dag hierop volgend thuis blijven conform geformuleerd stichtingsbeleid.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 3 tot en met 8 krijgen gymles van de vakleerkracht.

De groepen 7 en 8 ontvangen tekenles van de vakleerkracht.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Nog uit te werken

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven