De Zuidstroom

Pastoor Op Heijstraat 26 5912 BT Venlo

  • In een rustige omgeving lekker aan het werk
  • Je leert snel als je dit samen met anderen doet.
  • Wat is er leuker dan nieuwe boeken uitzoeken én uitlezen.
  • Ook in 2023-2024 eten de kinderen heerlijk vers fruit
  • Er is ruimte om te leren door doen

In het kort

Toelichting van de school

Onze reguliere basisschool wil er zijn voor gezinnen uit de wijk Venlo-Zuid. We zijn er voor ouders die onze kernwaarden onderschrijven. Kernwaarden die geworteld zijn in een christelijke traditie. De Zuidstroom is kleinschalig, biedt structuur, en zorgt voor verbinding. Ons onderwijsaanbod stelt de basisvaardigheden taal en rekenen, en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen centraal. We zijn een school voor kinderen die gemakkelijk leren én voor kinderen die meer hulp nodig hebben. We verwachten van ouders dat ze hun kind helpen. Door met hun kind te praten en hen vaak een boek voor te lezen. Op school oefenen kinderen hoe zij prettig met elkaar omgaan. Daarvoor gebruiken we de aanpak van Vreedzaam. Kenmerkend voor onze leerlingen is dat zij verhoudingsgewijs vaker een migratie-achtergrond hebben. Daarom ligt de focus van school extra op taalverwerving. Verder geven we taal- en rekenles volgens het Expliciete Directe Instructie-model (EDI). Op school heerst een prettig werkklimaat. Dat komt door de gezonde luchtkwaliteit, en de rustige werksfeer. In de zomer blijft het binnen aangenaam koel. In de winter is het juist lekker warm.

Onze school maakt deel uit van Stichting Fortior, voor katholiek en protestants-christelijk primair onderwijs. Fortior heeft “Passie voor talent en biedt eigentijds onderwijs”. Op de website van Fortior leest u meer over de missie en de visie, en de praktische invulling daarvan.

   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Vreedzaam
  • Structuur
  • Verbinding
  • Duurzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren groeien we gestaag. Steeds meer ouders melden hun 4-jarige leerling bij ons aan. Op dit moment is er nog voldoende ruimte, en is er geen wachtlijst.
Om zoveel mogelijk kinderen te laten meedoen, vragen we GEEN ouderbijdrage meer aan ouders. Onze stichting Fortior betaalt de kosten van buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisjes en het kamp in groep 8. De ouderraad (OR) organiseert de meeste schoolactiviteiten, en doet dit samen met teamleden.

De ouderraad is bereikbaar via het mailadres or.dezuidstroom@fortior.nl
Daarnaast praten ouders mee over het schoolbeleid in de medezeggenschapsraad (MR).  
De medezeggenschapsraad is bereikbaar via het mailadres mr.zuid@fortior.nl 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen zijn de hele dag op school en eten tussen de middag samen met de leerkracht en/ of vrijwilligers. 
Kinderen nemen van thuis een lunch mee, bij voorkeur boterhammen en fruit, en eventueel wat te drinken. 
Op school mogen kinderen zoveel water drinken als ze willen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de website van Fortior leest u hoe wij  omgaan met de privacy van uw kind Fortior privacyverklaring
Daarnaast leest u in de bijlage alles over het Internet Protocol Fortior Leerlingen aan. 

Terug naar boven