De Zuidstroom

Pastoor Opheijstraat 26 5912 BT Venlo

  • Veel ruimte voor optredens en voorstellingen.
  • Aantrekkelijk aanbod van kinderboeken in onze eigen bibliotheek, en volop keus.
  • Samen leren en werken op het leerplein.
  • Lekker bewegen met je vriendjes
  • Elkaar ontmoeten in de open leerruimte.

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een echte buurtschool. Wij zijn er voor kinderen die gemakkelijk leren én voor kinderen die meer hulp nodig hebben. Kinderen oefenen op school hoe zij prettig met elkaar omgaan. Dat doen we met de aanpak van de Vreedzame school. Ons schoolgebouw is gebouwd met materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat noemen we Cradle to Cradle. Op school heerst een prettig werkklimaat. Dat komt door de gezonde luchtkwaliteit, en de rustige werksfeer. In de zomer blijft het binnen aangenaam koel. In de winter is het juist lekker warm. We nodigen u van harte uit om te komen kijken. Wees welkom!
Onze school maakt deel uit van Stichting Fortior, voor katholiek en protestants-christelijk primair onderwijs. Fortior heeft “Passie voor talent en biedt eigentijds onderwijs”. Op de website van Fortior leest u meer over de missie en de visie, en de praktische invulling daarvan.

   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Vreedzaam
  • Structuur
  • Verbinding
  • Duurzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen eten tussen de middag samen met de leerkracht en/ of vrijwilligers.
Kinderen nemen van thuis een lunch mee, bij voorkeur boterhammen en eventueel wat te drinken. 
Op school mogen kinderen onbeperkt water drinken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de website van Fortior leest u hoe wij  omgaan met de privacy van uw kind Fortior privacyverklaring
Daarnaast leest u in de bijlage alles over het Internet Protocol Fortior Leerlingen aan. 

Terug naar boven