De Zuidstroom

Pastoor Opheijstraat 26 5912 BT Venlo

  • Veel ruimte voor optredens en voorstellingen.
  • Aantrekkelijk aanbod van kinderboeken in de eigen bibliotheek, en volop keus.
  • Samen leren en werken op het leerplein.
  • Lekker bewegen met je vriendjes
  • Elkaar ontmoeten in de open leerruimte.

In het kort

Toelichting van de school

Elk kind telt op basisschool De Zuidstroom. Wij bieden daarom een breed aanbod. Zowel voor kinderen die meer aankunnen, als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zien wij onze school als een oefenplaats voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. We zijn een Vreedzame school, en werken graag samen met ouders en de kinderopvang. Bovendien vinden we duurzaamheid erg belangrijk. Ons schoolgebouw is op deze duurzaamheidsprincipes Cradle to Cradle, gebouwd en ingericht. Daardoor ontstaat een plezierig binnenklimaat met hoge luchtkwaliteit, waarin kinderen goed kunnen leren. We nodigen u van harte uit om te komen kijken. Wees welkom!

Onze school maakt deel uit van Stichting Fortior, voor katholiek en protestants-christelijk primair onderwijs. Fortior heeft “Passie voor talent”. Op de website van Fortior leest u meer over de missie en de visie, en de praktische invulling daarvan.

   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Vreedzaam
  • Structuur
  • Verbinding
  • Duurzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ouders waarderen onze school vanwege de kleinschaligheid. Daardoor zijn er korte communicatie- lijntjes tussen ouders en teamleden. Dat zorgt voor veiligheid en geborgenheid.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
214
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn op woensdagmiddag vrij.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn naast woensdagmiddag ook vrij op vrijdagmiddag.

Tot slot: vanaf 2021-2022 werkt school met een continurooster, waarbij kinderen op school overblijven en samen lunchen. Vanaf 2021-2022 zijn de schooltijden maandag tm vrijdag van 8.30u tot 14.00u

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de website van Fortior leest u hoe wij  omgaan met de privacy van uw kind.

Fortior privacyverklaring

Daarnaast leest u in de bijlage alles over het Internet Protocol Fortior Leerlingen aan. 

Terug naar boven