Talentencampus Venlo Bao

Rijnbeekstraat 8 5913 GB Venlo

Schoolfoto van Talentencampus Venlo Bao

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde in onze school,

Wat fijn dat je deze pagina bezoekt. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk aan te geven waar we voor staan en wat voor ons belangrijk is. Maar het best is een school toch te beoordelen, door er naar binnen te komen.

Hier willen we u dan ook van harte voor uitnodigen.

Voor nu veel leesplezier en als er vragen zijn, beantwoorden we deze graag.

Met vriendelijke groeten,

Team Talentencampus Venlo

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren en ontwikkelen centraal
  • Eén leef en leergemeenschap
  • Krachtige leeromgeving
  • Samen met ouders
  • Samenwerking BAO/SBO/KO/SO

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast het basisonderwijs zijn bij TCV ook het SBO en het SO aanwezig in het gebouw.

Inhoudelijk werken we veel samen voor al onze kinderen. Dit vraagt, naast afstemming van de schooltijden ook afstemming van de vakken. Voor de groepen 4-8 zijn de vakken volledig op elkaar afgestemd. Zo krijgen alle kinderen gelijktijdig spelling, rekenen, taal en begrijpend lezen. Hierdoor kunnen we voor de kinderen nog optimaler in aanbod voorzien.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven