Sterrenpad 't Ven

Noordervaartlaan 45 5916 SR Venlo

  • Kinderen knutselen samen, ze moeten samenwerken en dat vraagt overleg.
  • Samen sparen we voor 25 grote sterren. Bij 25 grote sterren is er een schoolbrede gezellige activiteit, die we samen hebben verdiend.
  • Hulpmiddelen worden ingezet. Dit kan zijn in het platte vlak, maar ook met concreet materiaal.
  • Kinderen hebben de taak om zelfstandig bepaalde stof te verwerken. Ook werken alle kinderen met een weektaak.
  • Bs. Sterrenpad 't Ven werkt met combigroepen. Dit schooljaar is dat groep 1/2 en groep 2/3.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht ziek is, zorgen we diezelfde dag voor vervanging. Indien een leerkracht langdurig ziek zou zijn, stellen we ons ten doel om gedurende de langere periode dezelfde vervanger te hebben. 

Leerkrachten kunnen ook afwezig zijn i.v.m. schoolse zaken buiten de school (nascholing, overleg extern, studie, enz.). Hiervoor willen we tijdig een vervanger inschakelen. Er wordt een verzoek ingediend bij Clooser. Clooser regelt vervolgens dat er een vervang(st)er komt.

Helaas komt het voor dat er nauwelijks of geen vervangers zijn. We handelen dan als volgt om toch de klas onderwijs die dag te geven:

  • we vragen een parttime leerkracht van de eigen school om een extra dag te komen werken.
  • we delen de groep op, dat betekent dat de kinderen van de groep waarvan de leerkracht ziek is worden verdeeld over de andere groepen.
  • we zetten 2 groepen bij elkaar, met een aangepast programma (met bijv. stagiaires ter ondersteuning)

Het kan zo zijn dat we in het uiterste geval niet tot een oplossing komen. Ouders worden dan zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld dat de kinderen een dag thuis moeten blijven. We hebben als doel dit tijdig te communiceren. 

Wanneer een leerkracht i.v.m. (ziekte-)verlof een keer afwezig is wordt hij/zij vervangen door de duo-collega (indien van toepassing en indien de duo-collega beschikbaar is) of wordt er een verzoek ingediend bij Clooser.Clooser regelt vervolgens dat er een vervang(st)er komt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zijn er  thema's of projecten, deze worden vanuit een geïntegreerde aanpak gegeven. Er zijn dus meerdere vakgebieden bij betrokken. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven