Sterrenpad 't Ven

Noordervaartlaan 45 5916 SR Venlo

  • Kinderen knutselen samen, ze moeten samenwerken en dat vraagt overleg.
  • Samen sparen we voor 25 grote sterren. Bij 25 grote sterren is er een schoolbrede gezellige activiteit, die we samen hebben verdiend.
  • Hulpmiddelen worden ingezet. Dit kan zijn in het platte vlak, maar ook met concreet materiaal.
  • Kinderen hebben de taak om zelfstandig bepaalde stof te verwerken. Ook werken alle kinderen met een weektaak.
  • Bs. Sterrenpad 't Ven werkt met combigroepen. Dit schooljaar is dat groep 1/2 en groep 2/3.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Vertrouwen
  • Energie
  • Veiligheid
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanwege de (landelijke) terugloop van het leerlingenaantal in het basisonderwijs, is het leerlingenaantal op basisschool Sterrenpad 't Ven de laatste jaren licht gedaald. Ook de sluiting van het AZC in Venlo op 1 mei 2017 heeft voor een daling in ons leerlingenaantal gezorgd.

Op de teldatum van 1 oktober zaten er 160 leerlingen op bs. Sterrenpad 't Ven. De verwachting is dat we zo rond de 160 leerlingen blijven de komende jaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het overblijven wordt verzorgd door Kinderdienstencentrum "Van Harte", straelseweg 331a te Venlo. De opvang wordt verzorgd door een team vrijwilligers en pedagogisch medewerkers. De samenwerking tussen school en het Kinderdienstencentrum verloopt prettig. Dat geldt ook voor de communicatie naar ouders toe.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven