Sterrenpad 't Ven

Noordervaartlaan 45 5916 SR Venlo

  • Kinderen knutselen samen, ze moeten samenwerken en dat vraagt overleg.
  • Samen sparen we voor 25 grote sterren. Bij 25 grote sterren is er een schoolbrede gezellige activiteit, die we samen hebben verdiend.
  • Hulpmiddelen worden ingezet. Dit kan zijn in het platte vlak, maar ook met concreet materiaal.
  • Kinderen hebben de taak om zelfstandig bepaalde stof te verwerken. Ook werken alle kinderen met een weektaak.
  • Bs. Sterrenpad 't Ven werkt met combigroepen. Dit schooljaar is dat groep 1/2 en groep 2/3.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ieder kind mag stralen
  • Gezien en gehoord worden
  • Zelfvertrouwen
  • Gezondheid en veiligheid
  • Positiviteit en energie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 oktober 2022 zaten er 166 leerlingen op bs. Sterrenpad 't Ven en we groeien dan door naar een aantal tussen de 170 en 175 kinderen op het einde van het schooljaar
De verwachting is dat we zo rond de 165 leerlingen op 1 oktober blijven de komende jaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven