Basisschool De Springbeek

Hoverhofweg 35 5926 RC Venlo

Schoolfoto van Basisschool De Springbeek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Springbeek!

De school waar iedereen binnenkomt met zijn of haar eigen-aardigheidjes en niemand hetzelfde is.
De school waar we ons bewust zijn van het feit dat er naast schools leren nog heel veel meer te leren valt, om je bagage voor het leven mee te geven.
Waar we elke dag samen stappen zetten om die bagage zo optimaal mogelijk vorm te geven.
Waar we de ambitie hebben het allerbeste voor elk kind te bieden.
Waar we samen met ouders/verzorgers en anderen de antwoorden gaan vinden op de vragen die onze kinderen en onze veranderende maatschappij ons stellen.
Waar het fijn voelt en veilig is om samen de uitdagingen aan te gaan, die bij opgroeien, ontwikkelen en opvoeden horen.
Waar we weten dat we elkaar nodig hebben omdat niemand het alleen kan.
Waar we onderlinge verschillen zien als aanvulling op de eigen kwaliteiten en daar gebruik van maken.
De school die bovenal de plek is waar de kinderen én volwassenen elke dag weer nieuwe dingen leren van en met elkaar.
En waar we elke dag dit avontuur samen beleven!

Alleen samen haal je het beste uit jezelf!

Team bs De Springbeek

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Betekenisvol
  • Vertrouwen
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vanuit onze school kennen wij 2 aandachtsfunctionarissen omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling: Carin Caniëls carin.caniels@kerobei.nl  en Joyce van Wessel joyce.vanwessel@kerobei.nl

Terug naar boven