Titus Brandsmabasisschool

1e Maasveldstraat 2 5921 JM Venlo

Schoolfoto van Titus Brandsmabasisschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van de Titus Brandsmaschool. De basisschool in het hart van Blerick. Al vanaf 1573 wordt er gezorgd voor onderwijs aan kinderen op (de voorlopers van) de Titus Brandsmaschool. Uiteraard zijn we met de tijd meegegaan en wordt er op onze school gedegen onderwijs gegeven op een eigentijdse wijze. 

Scholen op de Kaart is een prima manier om zaken te weten te komen over een school. Toch denken wij dat het gevoel telt, dus kom binnen en beleef de Titus Brandsma school, zodat je als ouder/verzorger kunt ervaren of onze school past bij jouw kind en ook jullie school kan worden!

We gaan ons het komende jaar (en de komende jaren) toeleggen op een aantal aspecten die we in koersuitspraken hebben vastgelegd. Deze uitspraken zijn: 

  • De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.  
  • Wij kennen de kinderen en de kinderen leren zichzelf kennen.
  • Samen werken we aan vaardigheden voor de toekomst.
  • Bewegende kinderen leren beter.  
  • Ouders en school zijn samen verantwoordelijk.   

In ons handelen nemen we zeer nadrukkelijk de ouders mee. Zij worden geïnformeerd en geactiveerd op verschillende momenten in verschillende samenstellingen. Uiteraard via ouderavonden, via de MR, informele contacten in de hal van onze school, klankbordavonden en bij activiteiten.

Op de Titus Brandsma maken we gebruik van Isy, een digitale omgeving waarin we communiceren met onze ouders. Dit betekent dat er op onze website geen nieuwsbrieven en notulen meer verschijnen. Voor mensen die graag op de hoogte willen blijven van de dagelijkse ditjes en datjes, reminders voor ouderavonden en prietpraat van kinderen; like ons op Facebook!  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Medeverantwoordelijk
  • Zichzelf leren kennen
  • Vaardigheden voor de toekomst
  • Bewegende kinderen
  • Ouders en school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
300
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven