OBS Harlekijn

Ganzerikstraat 1 5925 BJ Venlo

  • Samen schilderen aan het Harlekijnparadijs, een wand van 25 meter lang en 3 meter hoog!
  • Het beeld van de Harlekijn wordt onthuld tijdens de opening van de natuur-ontdek-speelplaats
  • Kinderen, ouders en team genieten van de voordrachten op het buitentheater
  • Groep 8 neemt afscheid van de Harlekijn
  • Samen lezen in de leeshoek, die de volgende keer omgetoverd wordt tot een winkel of tandartspraktijk of…..

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Harlekijn is evenwichtig samengesteld. De gemiddelde leeftijd ligt al jaren rond het landelijk gemiddelde. Ook zijn er – in tegenstelling tot veel scholen – nog veel mannelijke leerkrachten. De directie bestaat uit de directeur en de teamleider. Er zijn 2 intern begeleiders aanwezig, een specialist gedrag en specialist leren. Een groot aantal leerkrachten werkt fulltime. Het team wordt ondersteund door een onderwijsassistent, een administratief medewerker, conciërge en een aantal vrijwilligers.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Harlekijn maakt deel uit van de vervangerspool Omnibus (Baarlo) en De School (Maasbree). Er is een aantal dagdelen een extra vervanger beschikbaar die op deze 3 scholen ingezet kan worden.

Daarnaast werkt de Harlekijn met PLG (professionele leergemeenschappen). Per PLG is er ongeveer 1 leerkracht extra beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om de meeste vervangingen intern op te lossen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsverdeling van OBS Harlekijn is als volgt:

er zijn drie groepen 0-1-2    (heterogeen)

er zijn twee groepen 3         (homogeen)

er is een groep 4                 (homogeen)

er zijn vier groepen 5-6       (heterogeen)

er zijn drie groepen 7-8       (heterogeen)

Er wordt in alle groepen themagericht gewerkt. Dat wil zeggen dat vrijwel alle vakken geïntegreerd worden aangeboden.

Ook cultuur/cultureel erfgoed/techniek/natuur/gastlessen worden hierbij betrokken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning OBS Harlekijn kan bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Zie hiervoor de website van de school waar u het ondersteuningsprofiel aantreft.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Bij de peuterspeelzaal wordt thematisch gewerkt, met als uitgangspunt de methode Puk en Ko. In de onderbouwgroepen wordt tevens thematisch gewerkt, met als uitgangspunt de methode Kleuterplein. Beide methodes zijn VVE gecertificeerd. De leidsters en de leerkrachten hebben een VVE scholing gevolgd en zijn VVE gecertificeerd. 

Er vinden jaarlijks meerdere (vooraf vastgelegde) overlegmomenten plaats tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van de onderbouw. Tijdens deze overlegmomenten wordt alles kritisch bekeken en vastgesteld of er zaken bijgesteld/aangevuld moeten worden. 

Op deze manier wordt een doorgaande lijn gecreëerd tussen peuterspeelzaal en onderbouw en proberen we, in belang van het kind, de overstap op een zo prettig mogelijke manier te laten verlopen. Terug naar boven