OBS Harlekijn

Ganzerikstraat 1 5925 BJ Venlo

  • Samen schilderen aan het Harlekijnparadijs, een wand van 25 meter lang en 3 meter hoog!
  • Het beeld van de Harlekijn wordt onthuld tijdens de opening van de natuur-ontdek-speelplaats
  • Kinderen, ouders en team genieten van de voordrachten op het buitentheater
  • Groep 8 neemt afscheid van de Harlekijn
  • Samen lezen in de leeshoek, die de volgende keer omgetoverd wordt tot een winkel of tandartspraktijk of…..

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Harlekijn is evenwichtig samengesteld. De gemiddelde leeftijd ligt al jaren rond het landelijk gemiddelde.

Ook zijn er – in tegenstelling tot veel scholen – veel mannelijke leerkrachten.

De directie bestaat uit de directeur en de teamleider.

Er zijn 4 Kwaliteits Coördinatoren aanwezig: 2 KC-ers Passend onderwijs en 2 KC-ers Onderwijsontwikkeling.

De meeste leerkrachten werken fulltime.

Het team wordt ondersteund door een onderwijsassistent, een administratief medewerker, conciërge en een aantal vrijwilligers.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Harlekijn maakt deel uit van de vervangerspool Omnibus (Baarlo) en De School (Maasbree). Er is een aantal dagdelen een extra vervanger beschikbaar die op deze 3 scholen ingezet kan worden.

De groepen zijn - door de NPO-middelen - komend schooljaar klein. Mocht er geen vervanger zijn, dan worden de groepen samengevoegd. Dus i.p.v. 2 kleine groepen 6 wordt het een grote groep 6

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepsverdeling van OBS Harlekijn is als volgt:

er zijn drie groepen 0-1-2   

er zijn twee groepen 3       

er zijn twee groepen 4        

er is een groep 5

er zijn twee groepen 6   

er zijn twee groepen 7     

er zijn twee groepen 8


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning OBS Harlekijn kan bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

Zie hiervoor de website van de school waar u het ondersteuningsprofiel aantreft.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteraanbod Kwibus en OBS Harlekijn hebben het voornemen zich te ontwikkelen tot een Integraal Kind Centrum. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er wordt gestreefd naar een doorgaande lijn van peuter naar groep 8, van 2 ½ jaar tot 13 jaar. Het liefst ook nog de baby's erbij...maar dat is voor nu toekomstmuziek. En voor de ouders 1 loket.

Bij zowel het peuteraanbod als in de onderbouwgroepen wordt thematisch gewerkt, met resp. de methode Puk en Ko en Kleuterplein.Beide methodes zijn VVE gecertificeerd. De leidsters en de leerkrachten hebben een VVE scholing gevolgd en zijn VVE gecertificeerd. 

Er vinden jaarlijks meerdere (vooraf vastgelegde) overleg- en studiemomenten plaats tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van de onderbouw


Terug naar boven