OBS Harlekijn

Ganzerikstraat 1 5925 BJ Venlo

  • Samen schilderen aan het Harlekijnparadijs, een wand van 25 meter lang en 3 meter hoog!
  • Het beeld van de Harlekijn wordt onthuld tijdens de opening van de natuur-ontdek-speelplaats
  • Kinderen, ouders en team genieten van de voordrachten op het buitentheater
  • Groep 8 neemt afscheid van de Harlekijn
  • Samen lezen in de leeshoek, die de volgende keer omgetoverd wordt tot een winkel of tandartspraktijk of…..

In het kort

Toelichting van de school

OBS Harlekijn nodigt u uit om een kijkje door haar schoolvenster te nemen om zo een eerste indruk op te doen van de school. Veel gegevens zijn afkomstig van DUO en van de Inspectie en worden door Schoolvensters gepubliceerd. De Harlekijn vindt het belangrijk transparant te zijn.

OBS Harlekijn heeft in het schoolplan 2023-2027 haar missie en visie opnieuw geformuleerd. Dit vindt u bij het kopje 'Profiel van de school'. Geniet van alles wat de Harlekijn kan bieden. U bent natuurlijk altijd welkom om een kijkje in het écht te komen nemen. Dan ziet u, proeft u en beleeft u de sfeer van de Harlekijn.

Het motto voor de komende jaren: 'OBS Harlekijn staat voor GELUK!'


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • OBS Harlekijn staat voor GELUK
  • OBS Harlekijn is kwaliteit
  • OBS Harlekijn is professioneel
  • OBS Harlekijn is verbinding
  • OBS Harlekijn is betekenisvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
313
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS Harlekijn heeft zich ontwikkeld zich tot Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Alle kinderen mogen overblijven voor € 1,75 per keer.

Zij krijgen dan een gezonde lunch aangeboden en een beweegmoment. De organisatie is in handen van school (M.Peeters) en Venlo-fit.

De Gemeente Venlo streeft in het kader van kansengelijkheid om dit bij alle scholen te realiseren.

In schooljaar 2022-2023 werd de start gemaakt in de groepen 1, 2, 3 en 4. Na enkele maanden kon het al uitgebreid worden t/m groep 8.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsplan van OBS Harlekijn is volop in ontwikkeling. Zo gauw nieuwe documenten beschikbaar zijn, zullen ze worden toegevoegd.

Terug naar boven