Venlose Montessorischool

Craneveldstraat 187 5914 SH Venlo

  • Schoolfoto van Venlose Montessorischool
  • Schoolfoto van Venlose Montessorischool
  • Schoolfoto van Venlose Montessorischool
  • Schoolfoto van Venlose Montessorischool
  • Schoolfoto van Venlose Montessorischool

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden zijn in het bezit van een montessoribevoegdheid. Nieuwe leerkrachten zijn bezig met deze 2-jarige opleiding.

Veel teamleden werken al gedurende langere tijd binnen het Montessori onderwijs. We hebben de laatste jaren ook een aantal nieuwe, jonge collega's kunnen verwelkomen.

Veel leerkrachten ontwikkelen eigen specialismen; Beelddenken, coaching, kindercoaching, meer- en hoogbegaafdheid, taal en rekenen en ict.
Er wordt jaarlijks veel geïnvesteerd in scholing, ook teamscholing. Zo blijven we up-to-date.

Binnen onze school bieden we ook veel plek aan stagiaires van diverse opleidingen. Die begeleiden we intensief en we verwachten veel van ze. Ook voor hun gelden de waarden zelfstandigheid, respect en verantwoordelijkheid.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hanteren de structuur:

Onderbouw (4-6 jarigen, gr. 0-1-2)

Middenbouw ( 6-9 jarigen, gr. 3-4-5)

Bovenbouw (9-12 jarigen, gr. 6-7-8)

Indien de leerlingaantallen hiertoe noodzaken kunnen we ook een tussenbouw formeren.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Naast bovenstaande specialismen beschikt de school nog over specialisten op het gebied van:

- Beelddenken

- Lezen

- Rots en water

- Mediacoach

- Schoolvideo-interactiebegeleidingWelke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven