Venlose Montessorischool

Craneveldstraat 187 5914 SH Venlo

  • Schoolfoto van Venlose Montessorischool
  • Schoolfoto van Venlose Montessorischool
  • Schoolfoto van Venlose Montessorischool
  • Schoolfoto van Venlose Montessorischool
  • Schoolfoto van Venlose Montessorischool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van de Venlose Montessorischool. In dit venster vindt u de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het onderwijs en de school. Wilt u meer over onze school weten? Kijk dan op onze website www.montessorischoolvenlo.nl. U kunt natuurlijk ook komen kijken hoe wij werken. Maak dan een afspraak. Dit kan door een mail te sturen naar info@montessorischoolvenlo.nl of te bellen naar 077-3545927. Wij vinden het leuk als u komt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opvoeding tot zelfstandigheid
  • Leren kiezen
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Respect, rust en vertrouwen
  • Meer dan onderwijs alleen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alhoewel het overblijven niet verplicht is, blijven in de praktijk alle leerlingen over.
Ze eten, samen met de leerkracht, in de groep en spelen daarna buiten onder toezicht van overblijfouders.

De kosten bedragen € 65,- per kind per schooljaar, en worden, bij voorkeur via automatische incasso.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven