Talentencampus Venlo SBO

Rijnbeekstraat 8 5913 GB Venlo

Schoolfoto van Talentencampus Venlo SBO

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde in onze school.

Wat fijn dat je deze pagina bezoekt. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk aan te geven waar we voor staan en wat voor ons belangrijk is.

Onze Talentencampus biedt zowel basisonderwijs (BAO), speciaal basisonderwijs (SBO)  als speciaal onderwijs (SO) en bovendien kinderopvang, speciaal en regulier. We treden als één geheel naar buiten. We zijn daarmee een organisatie die integratie nastreeft en deels ook al heeft gerealiseerd tussen BAO, SBO en SO alsook (gespecialiseerde) Kinderopvang. Deze pagina's beschrijven het speciaal basisonderwijs (SBO).

Het beste is een school natuurlijk te beoordelen door er naar binnen te gaan! Hier willen we u dan ook voor harte voor uitnodigen.

Voor nu veel leesplezier en als er vragen zijn, beantwoorden we die graag.

Met vriendelijke groet,Team Talentencampus Venlo

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leren en ontwikkelen centraal
  • één leer en leefgemeenschap
  • Krachtige leeromgeving
  • Samen met ouders
  • Samenwerking BAO/SBO/KO/SO

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven