KleurRijk

Wolweversstraat 1 5914 PG Venlo

  • Schoolfoto van KleurRijk
  • Ouders van BS kleur-Rijk en Kinderopvang SamSam ontbijten samen
  • Leesbevordering in elke groep
  • Verschillende culturen
  • De Bieb op school

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het najaar van 2021 is er een oudertevredenheidsonderzoek van DUO afgenomen.
46% van alle ouders heeft de enquête ingevuld.

Ouders zijn zeer tevreden over onze school en geven ons een 8,3

Ouders zijn het meest tevreden over de afstemming en het didactisch handelen.
Ouders zijn graag meer activiteiten zien waarbij ouders worden betrokken

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven