KleurRijk

Wolweversstraat 1 5914 PG Venlo

  • Schoolfoto van KleurRijk
  • Ouders van BS kleur-Rijk en Kinderopvang SamSam ontbijten samen
  • Leesbevordering in elke groep
  • Verschillende culturen
  • De Bieb op school

In het kort

Toelichting van de school

Wanneer je basisschool Kleur-Rijk binnenstapt is direct de warme sfeer en het positieve klimaat voelbaar. Vanuit de principes van de Vreedzame school is er veel aandacht voor de omgang met elkaar. Kinderen worden op onze school optimaal gestimuleerd en begeleid om hun creativiteit te prikkelen en goede leerresultaten te behalen.  In de wereld om ons heen verandert van alles en dit gaat heel snel. We willen dat de kinderen daar kennis mee maken en ontdekken waar ze goed in zijn: hun talenten. Elk kind is uniek! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Talenten
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de laatste jaren redelijk stabiel. In schooljaar 2019-2020 is er een duidelijke groei te zien vanwege nieuwe aanmeldingen. Schooljaar 2020-2021 verwachten we deze groei vast te houden en licht te stijgen. De komende jaren liggen in dezelfde lijn.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven