Groeneveldschool

Wethouder Receveurlaan 5 5913 SR Venlo

Schoolfoto van Groeneveldschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s) en verzorger(s).

De school is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er de weg van huis naar school en weer terug. Verschillende jaren vertrouwt u uw kind vele uren toe aan de zorg van de leerkrachten van onze school. Dat vertrouwen moeten we waarmaken.

In deze schoolgids treft u informatie aan over onze school, met als doel u zo volledig mogelijk te informeren. We willen u een goede indruk geven over hoe er op onze school met veel enthousiasme onderwijs wordt gegeven aan uw kinderen.

Ik hoop dat deze schoolgids u een eerste inzicht kan geven over het onderwijs op basisschool Groeneveld. Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt altijd contact met mij opnemen!

Veel leesplezier.

Namens het team van basisschool Groeneveld,

Pieter Classen

Onze school is onderdeel van stichting Fortior. Voor meer informatie lees hier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leiderschap
  • Professionele Cultuur
  • Persoonlijke Ontwikkeling
  • Plezier
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
264
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

procedure schorsing en verwijdering:

https://www.fortior.nl/Fortior-procedure-schorsing-en-verwijdering 

Terug naar boven