De Meule

Molenstraat 21 5914 XS Venlo

  • Schoolfoto van De Meule
  • Schoolfoto van De Meule
  • Schoolfoto van De Meule
  • Bijvoorbeeld de tafeltjes oefenen op de cijfertrap.
  • De computer is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De kinderen leren op jonge leeftijd omgaan met de computer.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Een tevredenheidsonderzoek helpt de school in haar ontwikkeling. Het levert namelijk een beeld op hoe de kinderen tegen bepaalde zaken aankijken. De ervaring leert dat sommige vraagstellingen kinderen in verwarring kunnen brengen, zodat uitslag afwijkt, van wat kinderen eigenlijk bedoelen. Door met kinderen de opbrengsten te bespreken komen dit soort zaken naar voren en kunnen we het in het juiste perspectief plaatsen. Zo hebben we in het verleden bijvoorbeeld verdiept onderzoek gedaan n.a.v. een onderdeel over pesten. Dat was vanuit de vragenlijst een punt van zorg, terwijl we dat zelf niet zo zagen. Uiteindelijk bleek dat ons beeld juist was en het beeld vanuit de enquête niet (na gesprekken met kinderen).

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Iedere 2 jaar peilen we bij ouders de tevredenheid. We kunnen stellen dat ouders in de volle breedte zeer tevreden zijn over de Meule. Uiteraard peilen we ook tussendoor de tevredenheid door bijvoorbeeld 4x per jaar een koffie-uurtje te organiseren, waarbij we met ouders de dialoog aangaan. We proberen de op- en aanmerkingen zo goed mogelijk om te zetten in concrete actiepunten, om zo het onderwijs nog verder te verbeteren.

Zie de bijgevoegde flyer, die een mooi overzicht geeft.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven