De Meule

Molenstraat 21 5914 XS Venlo

Schoolfoto van De Meule

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Meule staat voor “Goed onderwijs met extra aandacht voor sport en gezondheid” Basisschool De Meule vormt een kindcentrum, samen met het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de Naschoolse Opvang van SPRING. Op onze basisschool zijn we ervan overtuigd dat je door een gezonde leefstijl beter kunt leren en presteren. Daarom besteden we in onze lessen extra aandacht aan sport en gezondheid. Lees meer!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Eigenaarschap
  • Verbinding
  • Sportief
  • Gezond

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Meule is een wijkschool, die door de wijze van lesgeven en de resultaten ook kinderen aantrekt van buiten de eigen wijk. Momenteel bezoeken ruim 200 kinderen de school. De populatie vormt een prima afspiegeling van onze maatschappij.

Het lijkt erop dat de school de komende jaren qua leerlingen redelijk stabiel blijft. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid is essentieel voor een school (voor kinderen, leerkrachten, ouders en externen). Dat moet in orde zijn! We doen er dan ook alles aan om dat te garanderen. Voor een aantal protocollen die hier niet zijn toegevoegd, verwijzen we naar de site van Fortior.

Terug naar boven