De Meule

Molenstraat 21 5914 XS Venlo

  • Schoolfoto van De Meule
  • Schoolfoto van De Meule
  • Schoolfoto van De Meule
  • Bijvoorbeeld de tafeltjes oefenen op de cijfertrap.
  • De computer is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De kinderen leren op jonge leeftijd omgaan met de computer.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Meule staat voor “Goed onderwijs met extra aandacht voor sport en gezondheid”. Basisschool De Meule vormt een kindcentrum, samen met het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de Naschoolse Opvang van SPRING (de Herberg). Op onze basisschool zijn we ervan overtuigd dat je door een gezonde leefstijl beter kunt leren en presteren. Daarom besteden we in onze lessen extra aandacht aan sport en gezondheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Eigenaarschap
  • Verbinding
  • Sportief
  • Gezond

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Meule is een wijkschool, die door de wijze van lesgeven en de resultaten ook kinderen aantrekt van buiten de eigen wijk. Momenteel bezoeken ruim 225 kinderen de school. De populatie vormt een prima afspiegeling van onze maatschappij. Deze gemêleerde populatie wordt als zeer positief ervaren. Kinderen leren op een laagdrempelige wijze met elkaars culturen en gebruiken om te gaan, met respect voor elkaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid is essentieel voor een school (voor kinderen, leerkrachten, ouders en externen). Dat moet in orde zijn! We doen er dan ook alles aan om dat te garanderen. Voor een aantal protocollen die hier niet zijn toegevoegd, verwijzen we naar de site van Fortior.

4 jaarlijks wordt er een update van de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) voor onze school uitgevoerd door de preventiemedewerker, de directeur en een extern veiligheidskundige.? De aandachtspunten zijn verwerkt in een plan van aanpak. Dat wordt jaarlijks geevalueerd.

Onze school beschikt over een eigen BHV-organisatie van 8 medewerkers. Dit aantal is gebaseerd op het leerlingaantal van de school. Jaarlijks wordt dit aantal gecontroleerd. Indien nodig worden er nieuwe BHV's opgeleid. De zittende BHV's volgen jaarlijks een herhalingscursus. Daarnaast wordt er op onze school?(evt. samen met de kinderopvang, peuterspeelzaal)?ieder jaar een ontruimingsoefening gedaan.? 

Terug naar boven