St Martinus Basisschool

Prinses Beatrixstraat 2 5911 BM Venlo

Schoolfoto van St Martinus Basisschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De school houdt elke twee jaren tevredenheidsonderzoeken onder de ouders. Het laatste onderzoek stamt uit 2023. De leerling tevredenheid wordt onderzocht bij de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Voor het vaststellen van de tevredenheid en het veiligheidsgevoel van de leerlingen wordt vanaf 2018 (schooljaar 2018-2019) gebruik gemaakt van de vragenlijst van vensters.  Deze wordt elk jaar in de winterperiode (bij voorkeur in de maand november) afgenomen. 
Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De school peilt de tevredenheid van de ouders om de twee jaar. De laatste peiling dateert van 2023. Over het algemeen kunnen we stellen dat de ouders tevreden zijn over onze school.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven