St Martinus Basisschool

Prinses Beatrixstraat 2 5911 BM Venlo

Schoolfoto van St Martinus Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u zicht op basisschool Sint Martinus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en aangevuld door de school. Waar waardevol geven we een toelichting. Dit biedt u betrouwbare informatie over een groot aantal schoolzaken die u gemakkelijk kunt vergelijken met andere scholen.

Deze informatie zegt veel maar niet alles over de school. “Harde” cijfers zijn maar een deel van het verhaal. Als u onze school echt wilt leren kennen, moet u eens binnen lopen. Doe dat dan bij voorkeur op afspraak.

U ziet op dit moment zo goed als alle informatie.  We leren steeds beter ook onze Venterspagina up-to-date te houden.

Met vriendelijke groet,

Frank Giesen, directeur

De foto's in deze schoolgids zijn afkomstig van

  • Hennie Retera (Geelen Bouwgroep)
  • Dick Holthuis (Verheijen Smeets architecten)
  • eigen foto's van school

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap en betrokkenheid
  • Talentontwikkeling
  • Gemeenschapszin en welbevinden
  • Eigentijds
  • Opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In juni 2020 heeft er op initiatief van de MR een ouderraadpleging plaatsgevonden. Het doel was om vast te stellen hoe de ouders over verandering van de schooltijden dachten.

Er zijn 136 stemmen uitgebracht. 65% van de stemmers is daarbij voor een continurooster met een vrije woensdag- en vrijdagmiddag. 21% van de ouders stemde voor een continurooster in combinatie met het 5-gelijkedagenmodel en 14% van de ouders wil de "oude" schooltijden handhaven. 

Op basis van deze uitkomst is besloten om met ingang van het schooljaar 2020-2021 over te stappen op het continurooster met vrije middagen op woensdag en vrijdag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven