Al Andalous

Hulsterweg 1 5912 PL Venlo

Schoolfoto van Al Andalous

Het team

Toelichting van de school

Het team van Al Andalous bestaat uit 9 leerkrachten en onderwijsassistenten. 

Daarnaast zijn er een leraar levensbeschouwing, een administratief medewerker en een schoolleider. 

Levensbeschouwing wordt gegeven door Brahim Bouali. 

Naast de vaste teamleden krijgt de school ook nog ondersteuning van de gedragswetenschapper, een begeleidingskunde en leerling coördinator. Zij werken op stichtingsniveau voor IEZO.

Alle kinderen op Al Andalous gymmen twee maal per week. De lessen duren 3 kwartier. 

De kleuters krijgen een half jaar lang 1x per week les vanuit Venlo Fit. De overige gymlessen worden gegeven door de groepsleerkracht. Deze groepsleerkracht heeft een gymbevoegdheid.

De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door bevoegde gymleerkrachten vanuit Venlo.Fit.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van een leerkracht wordt vervanging gezocht, binnen het eigen netwerk en anders via een bureau.

Voor tijdelijke vervanging van een dagdeel tot max. 1 dag kan er een onderwijsassistent ingezet worden.

Voor langere vervanging doen wij ons uiterste best om bevoegde leerkrachten in te zetten.

Bij geen vervanging worden de ouders gemaild met het verzoek de kinderen thuis te houden. De leerkracht zorgt voor werk dat kinderen thuis kunnen maken. Voor ouders die hun kinderen niet kunnen opvangen is er noodopvang. De kinderen worden over de diverse groepen verdeeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de groepssamenstelling.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt thematisch gewerkt vanuit projecten die geheel aansluiten op de belevingswereld van het jonge kind. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Piramide, aangevuld met de methoden en werkwijzen "Wat zeg je", fonemisch bewustzijn en gecijferd bewustzijn. De projecten bieden een totaalprogramma gericht op de acht ontwikkelgebieden van het jonge kind; persoonsontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal- en denkontwikkeling, creatieve ontwikkeling, oriëntatie op tijd en ruimte en wereldverkenning.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Pedagogisch zijn onze leerkrachten de beste in Venlo en de regio. Ze weten om te gaan met de behoeften van iedere leerling. We hebben een vast kernteam van (vak)leerkrachten, ondersteuners en schoolleiding. De leerkrachten zijn door scholing en collectief leren (waaronder collegiale consultatie) steeds meer als individu alsook als team gegroeid in het geven van kwalitatief hoogstaande lessen.

Daarnaast worden de onderwijsassistenten planmatig ingezet voor het bieden aan extra ondersteuning.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Al Andalous wil graag in de lopende schoolplanperiode een peuteropvang openen op locatie. 


Terug naar boven