Al Andalous

Hulsterweg 1 5912 PL Venlo

Schoolfoto van Al Andalous

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Veilig schoolklimaat
  • De basis op orde
  • Islamitische basisschool
  • Gezonde school van de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Islamitische basisschool Al Andalous heeft een lunchpauze van 45 minuten. Daarvan wordt 15 minuten gebruikt voor het gezamenlijk eten met de groepsleerkracht in het klaslokaal. Daarna wordt er 30 minuten buiten gespeeld. U kunt uw kind uiteraard ook gewoon tussen de middag ophalen.

Tijdens het buitenspelen in de grote pauze wordt er begeleid gespeeld. Op een gedeelte van het plein spelen kinderen onder begeleiding een spel en op een ander gedeelte spelen zij onder toezicht van TSO-vrijwilligers. 

Aan deelname aan de TSO zijn kosten verbonden. Per kind dient er ieder jaar verplicht een bedrag betaald te worden. Per kind dient er het komend schooljaar 2023-2024 een bedrag van € 35 betaald te worden. Dit komt overeen met €3,50 per maand. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen wordt aan de hand van het aantal resterende maanden van het schooljaar de TSO-bijdrage berekend. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u meer informatie over de wijze waarop u kunt betalen.

De vrijwilligers die toezicht houden op de leerlingen (TSO-leden) ontvangen een belastingvrije vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. Daarnaast wordt er speelgoed voor de kinderen gekocht. In het begin van het schooljaar ontvangt u ook meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden als overblijfouder. Heeft u al eens overwogen om toe te treden tot de groep van TSO-vrijwilligers? Vraag het dan even na bij de schoolleider.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven