Al Andalous

Hulsterweg 1 5912 PL Venlo

Schoolfoto van Al Andalous

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Veilig schoolklimaat
  • De basis op orde
  • Islamitische basisschool
  • Gezonde basisschool van de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Al Andalous is een GBT school. Dit staat voor Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dit houdt in dat de leerlingen een gezonde lunch (4 dagen per week) en fruit (5 dagen per week) van school krijgen. De leerlingen hebben 15 minuten voor het gezamenlijk eten met de groepsleerkracht in het klaslokaal. Daarna wordt er 30 minuten buiten gespeeld. U kunt uw kind uiteraard ook tussen de middag ophalen om thuis te eten. Hiervoor maakt u vooraf afspraken met de leerkracht van uw kind.

Tijdens het buitenspelen in de grote pauze wordt er begeleid gespeeld. Op maandag t/m woensdag spelen de groepen verdeeld over het plein. In ieder gedeelte van het plein wordt een spel gespeeld. Iedere leerling speelt bij zijn/haar eigen groep. Op donderdag zijn de leerlingen vrij om te bepalen waar en met wie ze op het plein spelen.

Aan deelname aan de TSO zijn kosten verbonden. Per kind dient er ieder schooljaar verplicht een bedrag van €35,- betaald te worden. Dit komt overeen met €3,50 per maand. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar instromen wordt aan de hand van het aantal resterende maanden van het schooljaar de TSO-bijdrage berekend. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u meer informatie over de wijze waarop u kunt betalen.

De vrijwilligers die toezicht houden op de leerlingen (TSO-leden) ontvangen een belastingvrije vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. Daarnaast wordt er speelgoed voor de kinderen gekocht. In het begin van het schooljaar ontvangt u ook meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden als overblijfouder. Heeft u al eens overwogen om toe te treden tot de groep van TSO-vrijwilligers? Mocht u hier meer informatie over willen, kunt u terecht bij de schoolleider.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven