de Wijnberg Onderwijsexpertise SO - VSO

Postweg 88 5915 HB Venlo

Schoolfoto van de Wijnberg Onderwijsexpertise SO - VSO

In het kort

Toelichting van de school

De Wijnberg is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar op locaties in Venlo, Venray, Roermond en Weert. We bieden passend onderwijs aan kinderen/jongeren met een complexe onderwijs- en zorgvraag, waarbij we nauw samenwerken met onze zorgpartners. We werken vanuit de gedachte ‘Een kind – een gezin - een plan’. Leerlingen verblijven tijdelijk op onze school.   

Naast het didactisch aanbod dat wij geven, dragen wij bij aan het de leergeschiktheid van de leerling. Daarna begeleiden we de leerling naar de best passende vervolgplek. Dagelijks staat een team van professionals klaar om dit doel samen te verwezenlijken. Uit ons motto ‘de Wijnberg: dat zijn wij!’ spreekt onze verbondenheid met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers, én onze trots!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • In relatie
  • Autonomie
  • Groei
  • Ik OK - jij OK

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door onze kortdurende trajecten hebben we te maken met dagelijkse in-, door- en uitstroom van leerlingen. Dit heeft tot gevolg dat onze leerlingenaantallen gedurende het jaar fluctueren. Een tweede effect is dat we gedurende het jaar meer leerlingen onderwijs bieden dan op de peildata aanwezig zijn. 

Het aantal leerlingen zoals getoond in de diagrammen, betreft de SO-afdeling van de locatie Venlo.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?