Basisschool de Regenboog

Albert Verweystraat 4 5921 AZ Venlo

Schoolfoto van Basisschool de Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Welkom op de site van basisschool de Regenboog. Onze school ligt in de wijk Hazenkamp in Venlo-Blerick. De school is gevestigd in Boulevard Hazenkamp. In dit gebouw is ook SBO De Schans gevestigd, een school voor Speciaal Basis Onderwijs. Beide scholen zoeken de samenwerking met elkaar op en maken gebruik van elkaars expertise.

Voor een echte kennismaking met de school en om de sfeer met eigen oren en ogen te ervaren, kunt u altijd een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We gaan ervan uit dat deze site bijdraagt aan uw beeld van de Regenboog en we hopen u  te ontmoeten op onze school!

Met vriendelijke groet,

Team basisschool de Regenboog

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Samenwerking
  • Optimale ontwikkeling
  • Identiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
305
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid op school

Behalve aan onze interne vertrouwenspersoon, kunnen ouders zich ook wenden tot de externe vertrouwenspersoon. Informatie hierover vindt u via de site van onze stichting: https://www.kerobei.nl/organisatie/organisatie/. Hier is ook alle informatie over de klachtenregeling, klokkenluidersregeling en integriteitscommissie te vinden.

Rookvrije schoolomgeving

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school sinds maart 2018 een rookvrij schoolterrein. Er mag nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. 

Waarom een rookvrij schoolterrein? Sinds 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of/en bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen

Terug naar boven