Jozefschool

Sint Lucasstraat 2 1606 BP Venhuizen

  • Cobra project
  • Een bezoek brengen aan de Driebanflora
  • Voetbalkampioenen
  • Elk jaar doen wij mee met de nationale Rekendag!
  • Vieren is een belangrijk onderdeel van onze katholieke identiteit

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de kleuterbouw werken we met combinatiegroepen 1-2. Oudste kleuters zijn maatjes voor instromende kleuters.

In de andere groepen is het leerlingenaantal per leeftijdsgroep bepalend voor de groepssamenstelling. Jaarlijks wordt gekeken hoe we de leerlingen zo evenwichtig mogelijk kunnen verdelen over de groepen. Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met kindkenmerken en met onderwijsinhoudelijke aspecten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Gedragsondersteuning

We hebben als team de kanjertraining gevolgd en onderhouden dit. Vier leerkrachten zijn gecertificeerd rots en water trainer. Deze training wordt elk jaar voor een groep meisjes en voor een groep jongens uit de bovenbouw onder schooltijd gegeven.Een aantal leerkrachten zijn opgeleid tot gedragsspecialist.Naast algemene teamkennis over de diverse ontwikkelingsstoornissen heeft iedereen de cursus autisme in de klas gevolgd.Daardoor kunnen we leerlingen met ADHD, ADD en of kenmerken binnen het autismespectrum goed begeleiden.

Leesbegeleiding

De intern begeleider is daarnaast dyslexiespecialist .Zij stuurt de dyslexiesignalering aan en zorgt dat er tijdig goede interventies ingezet worden Zoals logopedie, de leesklas, leesbegeleiding via zorgverzekering. De extra leesbegeleiding voor leerlingen met dyslexie wordt tot en met groep 8 geboden.

Rekenbegeleiding

Een van de leerkrachten is rekenspecialist en begeleidt leerkrachten hierij.

Begeleiding plusleerlingen

Naast gewone differentiatie worden projecten aangeboden m.b.v. wetenschap en techniek

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven