Jozefschool

Sint Lucasstraat 2 1606 BP Venhuizen

  • Cobra project
  • Een bezoek brengen aan de Driebanflora
  • Voetbalkampioenen
  • Elk jaar doen wij mee met de nationale Rekendag!
  • Vieren is een belangrijk onderdeel van onze katholieke identiteit

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de Jozefschool te Venhuizen. Ons motto:  "Vanuit openheid samenwerken" 

De school wil openheid uitstralen, een plaats van ontmoeting zijn, waarin leerkrachten, ouders en leerlingen samenwerken. De school wil leerlingen begeleiden om zich verder te ontwikkelen tot weerbare, burgers die zich met een stevig fundament verder kunnen ontwikkelen. Het team bestaat uit een hechte groep mensen met een passie voor onderwijs. Samenwerkend leren en ontwikkelen is een vanzelfsprekendheid. 

U bent van harte welkom om uitgebreide informatie te lezen op onze eigen website: http://www.bsjozefschool.nl/

Tot ziens op de Jozefschool,

Team en directie

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vanuit openheid samenwerken
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs
  • Kanjerschool
  • Sterk in ondersteuning
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De TSO wordt in de school geregeld door ouders. Een ouder heeft de coordinatie en er is een vaste groep medewerkers die zorgt voor een prettige en rustige sfeer.

De Buitenschoolse opvang wordt geregeld in de Poppenpaal op de Kerkweg in Venhuizen. Vervoer daar naar toe is goed geregeld vanuit de kinderopvang. Daar kunnen ouders ook terecht voor opvang op vrije dagen en in vakanties.

Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van gastgezinnen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven