Kindcentrum Cornelius

Sint Josephplein 7 5428 GL Venhorst

  • Schoolfoto van Kindcentrum Cornelius
  • Schoolfoto van Kindcentrum Cornelius
  • Schoolfoto van Kindcentrum Cornelius
  • Schoolfoto van Kindcentrum Cornelius

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de "vensters" van Kindcentrum Cornelius.

Kindcentrum Cornelius is de samenvoeging van basisschool St. Cornelius met het peuterwerk, de kinderdagopvang en de tussenschoolse- en buitenschoolse opvang en biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Belangrijk kenmerk van een Kindcentrum is dat er wordt samengewerkt door één team met een gezamenlijk visie op onderwijs en opvang. Door deze integratie van onderwijs, educatie en opvang kunnen we de kinderen een sluitend dagprogramma bieden met een doorgaande leerlijn binnen één pedagogische visie. Dit geeft kinderen meer rust en regelmaat in het dagprogramma en maakt het voor ouders eenvoudiger om de zorg voor hun kinderen en het werk overdag te combineren. Kindcentrum Cornelius wordt bezocht door ruim 230 kinderen en is gehuisvest in het sfeervolle gebouw aan het St. Josephplein. De oude schoolgevel is een gemeentelijk monument uit 1932, maar daarachter bevindt zich een modern en goed toegerust gebouw.  Ons kindcentrum heeft een katholieke grondslag maar staat open voor kinderen afkomstig van alle godsdiensten en religies. Het kindcentrum staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp. Er is veel contact en samenwerking met de verenigingen en instellingen.  De samenwerking met de Pionier en het “Kei-project” zijn  hier een mooie voorbeelden van. Dit respectproject is samen met alle verenigingen opgezet en levert een belangrijke bijdrage aan de sociale leefomgeving van Venhorst.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven