Basisschool De Hoeksteen

De Weid 24 1991 ET Velserbroek

  • Centraal in de school ligt het Leerplein. Leerlingen werken hier onder begeleiding, op eigen niveau en groepsoverstijgend.
  • Vanaf groep 5 heeft ieder kind zijn eigen Chromebook. Naast de ICT vaardigheden versterkt dit het leren op eigen niveau.
  • Je kunt alleen leren wanneer je goed in je vel zit. Op De Hoeksteen kennen we elkaar, spelen we samen en leren we van elkaar.
  • Aan de hand van leerwanden betrekken we de leerlingen bij het leerproces en maken we de leerontwikkeling zichtbaar.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We meten ieder jaar de tevredenheid van de leerlingen. De uitkomst van deze meting gebruiken we om ons aanbod aan te scherpen. 
Tevredenheid
8,3

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

'Ouders van De Hoeksteen waarderen de school met een 7,9 als algemeen rapportcijfer.'

'De ouders voelen zich betrokken bij De Hoeksteen en zijn gemiddeld tevreden over de inbreng die ouders kunnen hebben.'

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven