Basisschool De Hoeksteen

De Weid 24 1991 ET Velserbroek

  • Vanaf groep 5 heeft ieder kind zijn eigen Chromebook. Naast de ICT vaardigheden versterkt dit het leren op eigen niveau.
  • Je kunt alleen leren wanneer je goed in je vel zit. Op De Hoeksteen kennen we elkaar, spelen we samen en leren we van elkaar.
  • Aan de hand van leerwanden betrekken we de leerlingen bij het leerproces en maken we de leerontwikkeling zichtbaar.
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We meten ieder jaar de tevredenheid van de leerlingen. De uitkomst van deze meting gebruiken we om ons aanbod aan te scherpen. 
Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

'Ouders van De Hoeksteen waarderen de school met een 7,9 als algemeen rapportcijfer.'

'De ouders voelen zich betrokken bij De Hoeksteen en zijn gemiddeld tevreden over de inbreng die ouders kunnen hebben.'

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven