Openbare Basisschool De Pionier

Floraronde 293 1991 LB Velserbroek

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In april 2019 is er onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een leerlingtevredenheidspeiling afgenomen. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs. De vragenlijst is verzonden naar 98 respondenten, waarvan er 94 de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Dit brengt het responspercentage op 96%. Dit geeft een uitstekend betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. De vragenlijst bestond in totaal uit 76 vragen verdeeld over de volgende beleidsterreinen: Kwaliteitszorg, Leerstofaanbod, Leetijd, Pedagogisch handelen, Didactisch handelen, Afstemming, Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen, Schoolklimaat, Ondersteuning leerlingen en Opbrengsten.
De school scoort volgens de leerlingen gemiddeld een 3,20 (hoogst mogelijke score = 4,0). De resultaten van de peiling zijn door het team geanalyseerd. Een aantal verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan voor het schooljaar 2019-2020.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In april 2021 is de Oudertevredenheidsenquête afgenomen. Van de 127 respondenten hebben 49 de vragenlijst ingevuld. Deze 39% geeft het een voldoende betrouwbaar beeld van de mening van de ouders. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs. De vragen waren verdeeld over de volgende beleidsterreinen: Kwaliteitszorg, Leerstofaanbod, Leertijd, Pedagogisch handelen, Didactisch handelen, Afstemming, Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen, Schoolklimaat, Zorg en begeleiding, Opbrengsten, Sociale veiligheid en Incidenten. De vragenlijst bestond uit 80 vragen.
De school scoorde een 3,27 (hoogst mogelijke score 4,0). Hiermee geven de ouders de school een voldoende waardering. Zij hebben de school het cijfer 7,5 gegeven. Een mooi resultaat.
De peiling is door het team geanalyseerd en verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan 2021-2022.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven