Openbare Basisschool De Pionier

Floraronde 293 1991 LB Velserbroek

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school streven we naar het allerbeste voor elke individuele leerling. Dit betekent dat we ons inspannen om elke leerling passend onderwijs te bieden op onze school ook al kan dit gevolgen hebben voor de definitieve eindresultaten van de school. In groep 8 maken de kinderen in april de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. Het eindadvies wordt niet alleen op deze toetsen gebaseerd, maar ook op onze ervaringen met het kind gedurende de tijd dat het op onze school heeft gezeten en de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Het gemiddelde groepsresultaat de eindtoets zegt ook iets over het rendement van ons onderwijs en kan aanleiding zijn, waar nodig, dit bij te stellen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen wij bij onze leerlingen de Cito toetsen af. De resultaten worden op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau geanalyseerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school volgt de leerlingen nog een aantal jaar, nadat zij gestart zijn op de Middelbare school. Onze kinderen komen op de plek die bij het kind past. Dit krijgen wij ook terug van de Middelbare scholen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven