Openbare Basisschool De Pionier

Floraronde 293 1991 LB Velserbroek

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als school streven we naar het allerbeste voor elke individuele leerling. Dit betekent dat we ons inspannen om elke leerling passend onderwijs te bieden op onze school ook al kan dit gevolgen hebben voor de definitieve eindresultaten van de school. In groep 8 maken de kinderen in april de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. Het eindadvies wordt niet alleen op deze toetsen gebaseerd, maar ook op onze ervaringen met het kind gedurende de tijd dat het op onze school heeft gezeten en de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Het gemiddelde groepsresultaat de eindtoets zegt ook iets over het rendement van ons onderwijs en kan aanleiding zijn, waar nodig, dit bij te stellen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen wij bij onze leerlingen de Cito toetsen af. De resultaten worden op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau geanalyseerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school volgt de leerlingen nog een aantal jaar, nadat zij gestart zijn op de Middelbare school. Onze kinderen komen op de plek die bij het kind past. Dit krijgen wij ook terug van de Middelbare scholen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven