Openbare Basisschool De Pionier

Floraronde 293 1991 LB Velserbroek

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht door verlof of bijvoorbeeld door ziekte afwezig is gaan we op zoek naar vervanging. Vrijwel altijd lukt het dit extern of intern op te lossen. Het niet opvangen van groepen komt wel eens voor. In deze uiterste gevallen zijn wij helaas wel eens genoodzaakt een groep naar huis te sturen of thuis te laten. Dit is overmacht. Mocht het zover komen dan communiceren wij hier zorgvuldig met onze ouders over.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vormingsonderwijs.
Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daar om vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming.
De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegd vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden.
Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij verwijzen u naar ons Ondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven