Openbare Basisschool De Pionier

Floraronde 293 1991 LB Velserbroek

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Pionier

In het kort

Toelichting van de school

De Pionier is een kleinschalige school waar leerkrachten en leerlingen elkaar kennen en zien. Hier ontdek je wie je bent, ontdek je je talenten en ontdek je hoe je leert. ?In een fijne, gestructureerde omgeving worden leerlingen voorbereid op de toekomst.

Er is Engels vanaf groep 1, chromebooks bij het werken met de methodes. Daarnaast wordt er veel geschreven. Middels themagericht onderwijs werken we aan betekenisvolle lessen, waarvan we samen met de leerlingen het resultaat graag met de ouders delen.

De Pionier voor "Bruisend onderwijs voor de wereld van morgen!"  

Wij nemen graag de tijd u in een persoonlijke ontmoeting alles over onze school te vertellen en deze te laten zien. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Kindgesprekken
  • Vertrouwen, durf en lef
  • Talentontwikkeling
  • Veiligheid en plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de grafiek is een daling te zien in het leerlingaantal. We zijn blij te constateren dat de groei inmiddels weer is ingezet, dit is nog niet zichtbaar op de grafiek. 
De daling was het gevolg van het vertrek van een grote groep 8 en verhuizing van een aantal gezinnen. 
De leerling-telling dateert van 1 oktober 2022. Na 1 oktober 2022 zijn leerlingen in de kleutergroepen, maar ook als zij-instromer in de hogere groepen bij ons op school gekomen. Met de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 zien we dat de groei zich voortzet.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 8.20 uur zijn de schooldeuren open. Om 8.30 starten de lessen. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 komen via de deur aan de achterkant de school in. De groepen 5 t/m 8 maken gebruik van de hoofdingang. Alle leerlingen komen zelfstandig naar binnen, bij het hek/de ingang van de school is een medewerker van de school aanwezig. De leerkrachten ontvangen de kinderen bij de klas.
Na iedere vakantie hebben de ouders de gelegenheid mee de school in te gaan en nemen dan in de gang voor de klas afscheid van hun kind. Voor kleuters die voor het eerst naar school gaan en leerlingen die later bij ons instromen maken wij de eerste dag(en) een uitzondering en mogen ouders mee naar binnen. Bij het naar huis gaan begeleiden de leerkrachten de leerlingen van de onderbouw de leerlingen tot op het plein/aan het hek waar ouders hen ophalen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven