De Westbroek

Platbodem 201 1991 NN Velserbroek

In maart kweken we de zaden op. Als stekjes gaan ze in de bak en daarna in de volle grond. 
De oogst verwerken we in het Keukenatelier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar vragen we de leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 hoe tevreden ze zijn over de school. Hiervoor gebruiken we het tevredenheidsonderzoeksinstrument van Vensters PO. Op deze manier krijgen we inzicht in hoe tevreden de leerlingen zijn, hoe veilig zij zich voelen en wat ze vinden van de lessen. Deze informatie gebruiken we om ons onderwijsaanbod beter te maken. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Basisschool De Westbroek streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs; eigentijds en afgestemd op behoefte van de leerling. Vanuit een open christelijke visie wil de school samen met de ouders de opvoeding en ontwikkeling van het kind vorm geven.

Onderwijs zonder de deelname van de ouders is voor de school ondenkbaar. Als partners wil de school in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers en de buurt, onderwijs bieden dat leidt tot een niveau, dat past bij de specifieke mogelijkheden van elk kind. De school doet een beroep op ouders om te participeren in het ontwikkelingsproces van hun kind en voorts te ondersteunen bij de activiteiten die worden georganiseerd om het onderwijsaanbod zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit alles gericht op:  De Westbroek, “op koers naar gezamenlijke groei!”

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven