De Westbroek

Platbodem 201 1991 NN Velserbroek

  • In de ochtend wordt het kind verwelkomt door de eigen stampleerkracht. Tijdens de lessen leren kinderen op eigen niveau.
  • De entree van onze school
  • Schoolfoto van De Westbroek
  • Vanaf groep 5 heeft ieder kind een eigen chromebook.
#internetattitude
#onderzoeksvaardigheden
#office365
  • Lezen is leuk, vooral is je een leuk boek hebt.

Het team

Toelichting van de school

Het grootste deel van het team bestaat uit full-timers. De meeste leerkrachten hebben een ruime ervaring in het (basis-)onderwijs. De deskundigheid onder het personeel is groot. Jaarlijks worden er cursussen gevolgd. Zo kunnen we zeggen dat de school een uitgebreide ervaring heeft op meerdere terreinen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kortdurend verlof vangen we intern de leerlingen op. Door de flexibele organisatiestructuur en de hoge mate van zelfstandigheid bij de leerlingen, hebben we in de afgelopen jaren geen vervangers van buitenaf hoeven vragen. Dit geeft de organisatie rust. Bij langdurig verzuim wordt wel een vervanger van buitenaf gezocht. 

Directie van de school

Medewerkers bij deze instelling toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen bij deze instelling?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden bij deze instelling?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leren op eigen leertempo betekent dat kinderen sneller kunnen wanneer kan en extra aandacht krijgen wanneer nodig is. Dit realiseren we door de kinderen niet in te delen op leeftijd, maar op leerniveau. En wanneer een kind op een bepaald vakgebied klaar is met de groep 8 leerstof, dan kan het kind verder leren in het curriculum groep 9. 

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de groepen 1/2 lopen de verschillende vakgebieden door elkaar heen. Denk aan het leren van een nieuwe letter (taal), door deze letter de schilderen (creatief, maar ook voorbereidend schrijven). Het overzicht van de vakgebieden hierboven is daarom ook een schatting bij benadering. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de tabel wordt globaal aangegeven hoeveel tijd de school per week aan de verschillende vakken besteedt. Een gedeelte van de lestijd wordt besteed aan het zelfstandig verwerken van de leerstof. Dit gebeurt door middel van een persoonlijke taakbrief. Hierop kan de leerling zien welke leerstof verwerk moet worden. Zo wordt zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij de leerling gestimuleerd.

De school kent verschillende ateliers en werkruimtes. De invulling van sommige ateliers staat vast, andere ateliers zijn variabel. De vakgebieden wereldoriëntatie en kunstzinnige en creatieve vorming worden voor een groot gedeelte in de ateliers aangeboden.  

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend en huisnabij onderwijs wordt heel belangrijk gevonden op De Westbroek. Dat betekent dat onze leerkrachten goed zijn toegerust om onderwijs op maat te bieden. We hebben verschillende specialisten in huis en verdelen de instructie voor de kernvakken (Nederlandse taal, rekenen en wiskunde en begrijpend lezen) op meerdere niveaus, afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling. Elk niveau krijgt zo de specifieke aandacht die nodig is. Daarnaast besteden we op een aantal momenten in de week specifieke en individuele ondersteuning aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. De specialisten in de school worden hiervoor geraadpleegd. De hulp wordt zoveel mogelijk door de eigen leerkracht geboden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven