De Westbroek

Platbodem 201 1991 NN Velserbroek

In maart kweken we de zaden op. Als stekjes gaan ze in de bak en daarna in de volle grond. 
De oogst verwerken we in het Keukenatelier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

De Westbroek biedt gepersonaliseerd onderwijsaanbod voor ieder kind. Onze manier van werken zorgt ervoor dat elk kind op eigen niveau wordt uitgedaagd. Het leertempo van het kind staat hierbij centraal. Kinderen kunnen excelleren in waar ze goed in zijn en krijgen de aandacht voor wat nodig is. 

De verdeling van de teamleden over de kinderen is ongeveer 15 leerlingen per teamlid. Met deze verdeling kunnen we de kinderen optimaal begeleiden in de groepen en in de verschillende ateliers. We zetten ons in om het kind eigenaarschap te geven over het eigen leerproces. Maar cijfers en feiten alleen geven u geen volledig beeld. Juist de veilige en warme sfeer is randvoorwaarde voor het leren. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op en bel gerust 023 5374664.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd onderwijs
  • Werken in ateliers
  • Eigen leertempo voorop
  • Curriculum groep 9
  • Begeleiding 15 lln per teamlid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds de school gepersonaliseerd onderwijs aanbiedt, is de aanmelding van leerlingen toegenomen. Deze toename is nog niet duidelijk zichtbaar in het totaal aantal leerlingen. Dit komt door de grotere groepen 8 die de afgelopen jaren zijn uitgestroomd naar het VO. Wel kan gesteld worden dat de toename in aanmelding structureel is. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven