De Arnhorst

Dillenburglaan 11 6881 NV Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van De Arnhorst
  • Rondom de school zijn er veel speelmogelijkheden: verhard plein, pannaveldje en glooiend bos- en grasterrein.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zijn aangesloten bij PON.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Er wordt gewerkt met negen groepen. Er zijn drie gemengde kleuter-groepen (groep 1 en 2 bij elkaar). De groepen 3 tot en met groep 8 zijn enkele groepen. De groepsgrootte varieert van 26 kinderen tot 31 kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven